Current

Повик за обезбедување на консултантски услуги

Open Call for NKEs for project SMEs Export Accelerator

Почитувани,

Во прилог на оваа објава можете да го најдете повикот за консултантски услуги, во рамките на проектот „Извозен акцелератор за мали и средни претпријатија“, финансиран од ЕУ.

Проектот се спроведува во периодот од 15-ти Декември 2017 до 15-ти Декември 2019 година, во имплементација на Организацијата на Работодавачи на Македонија и Институтот за динамичен развој СФЕРА-НОВА.

Рокот за аплицирање е до Петок, 08.02.2019, 14:00 часот.

Со почит,

Тимот на проектот

09.04.2019

Објавуваме дека тендерската постапка 0507/02 “Консултантски услуги за бизнис анализи за мали и средни претпријатија за извозен акцелератор за мали и средни претпријатија” е суспендирана / откажана, поради технички грешки во постапката за набавка. Ве молиме следете ја нашата веб страница за нови нови информации.

Ви благодараме за разбирањето,

Тимот на проектот „Извозен акцелератор за МСП

We announce that the tender procedure 0507/02 “Consultancy Services for SMEs Export Accelerator Business Analysis and Demo Small Projects” is suspended / cancelled , due to technical errors in the procurement procedure.

Please follow our website for further new posts.

Thank you,

Project Team of SMes Export Accelerator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *